Skip to content Skip to footer

ROLNIKU – PRZEJDŹ NA VAT!

Rolniku – decydując się na status czynnego podatnika VAT można uzyskać wymierne korzyści finansowe. Większość kosztów działalności rolniczej takich jak zakup paliwa do ciągnika, pasz dla zwierząt, środków ochrony roślin, nawozów czy zakup nowego sprzętu obciążone są wyższą stawką podatku VAT (8% i 23%) w porównaniu do podatku VAT ze sprzedaży produktów rolniczych (5%), dlatego w przypadku niezbyt wysokiego zysku praktycznie zawsze otrzymuje się zwrot podatku VAT – nawet nie inwestując. 

Przyjdź do nas i dowiedz się więcej! Zapewniamy kompleksową obsługę od zarejestrowania jako podatnik VAT po sporządzanie wszelkich potrzebnych deklaracji i ewidencji.